مهم‌ترین نیاز های اولیه‌ی انسان

درد حاصلِ وجودی است

که نگاهِ محبت آمیزی

بر آن نمی‌ لغزد

و در نبود این " توجه ِ" مشتاق

"همه" اش "هیچ" میشود

و در اینصورت

                   او

وجودی دردناک است که

            وجود ندارد...


از این رو می‌ گویم:

        فکری که درگیر تو باشد

        روحی که مشتاق تو باشد

        نگاهی که تشنه تو باشد

                  مهم‌ترین نیاز های اولیه‌ی انسان‌اند!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر رضائی

نگاه

در پیچ و خم موهایم بخرام

شاید تو بتوانی رازم را دریابی

و در اینصورت

 شاید بتوانی ارزش نهایی درد هایم را برایم بگویی

نرمی حلقه های قهوه‌ای تیره و روشن موهایم

فقط در طلاقی با نگاه و لمس دستان تو

وجود خواهند داشت...

و تحسین تو

زیبایی ها را ارزشمند می‌کند

چنین است که میگویم

در نبودت

"همه"، "هیچ" است...۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
نیلوفر رضائی